Profile image example เมธินีย์ ชอุ่มผล

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

การเดินทางของมาร์โค โปโล

บันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโล พ่อค้าและนักสำรวจชาวเวนิส อิตาลี ผู้เดินทางมายังดินแดนจีนสมัยราชวงศ์หยวน ศึกษาและรวบรวมโดย มานูเอล...

มนต์เมืองท่า

เส้นทางการค้าทางทะเลในสมัยโบราณก่อเกิดเมืองท่าสำคัญหลายแห่งทั่วโลก "สองยิปซี" หยิบยกเรื่องราวเมืองท่าสำคัญหลายแห่งมาบอกเล่าในรูปแบบหนังสือท่องเที่ยว

แผงรูปหนัง

แผงรูปสำหรับเก็บหนังตะลุง งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

ชวนอ่านเพื่อเข้าใจคริสตศิลป์

หนังสือ "เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์" ของ จอร์จ เฟอร์กูสัน ฉบับแปลไทยโดย กุลวดี มกราภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมและศิลปะตะวันตก...

บุญสารทเดือนสิบ

ภาพบรรยากาศงานสารทเดือนสิบ บุญใหญ่ประจำปีของชาวใต้ ณ วัดหัวอิฐ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2519

Cheena Vala - ยออินเดีย

คนไทยอาจคุ้นเคยกับ "ยอ" ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง แต่รู้หรือไม่ว่าที่ประเทศอินเดียก็มีเครื่องมือจับปลาแบบเดียวกัน ?...

แห่บั้งไฟ

งานบุญเดือน 6 ในฮีตสิบสองของชาวอีสาน ประเพณีโบราณในสังคมเกษตรกรรม

ลาบเมือง

ลิ้มรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ "ลาบเมือง" อาหารจานหลักในสำรับท้องถิ่นภาคเหนือ

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค....

รำมม็วต รำแม่มด

การร่ายรำเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่ยังดำรงอยู่ในชุมชนเขมรทางภาคอีสาน

เล่นเรือใบ

เรือใบลำน้อย... เรื่องเล่นซนในวันวานของเด็กๆ ที่พระนครศรีอยุธยา