ค้นหา 
เรื่องเก่าเล่าสู่
...
ตำนานวัดบางระโหง 947 คนอ่าน  
.
.

          ตำนานวัดบางระโหงที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี เล่าว่าคนมอญ (บางคนว่าคนจีน) ที่อพยพจากหงสาวดีได้สร้างวัดนี้ เดิมมีเสาหงส์อยู่หน้าวัดพร้อมทั้งเจดีย์คู่ และสิงโต หลวงพ่อใหญ่ในอุโบสถและหลวงพ่อขาวในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะ เวลาแม่ค้าพายเรือผ่านหน้าวัด มักตั้งจิตอธิษฐานแล้ววักน้ำมาลูบเนื้อลูบตัว เชื่อว่าจะค้าขายดี.
. ผู้บันทึก: staff เมื่อ 2013-02-15 11:00:00.
.
 
  ก่อนจะถึงฟิกซ์เกียร์ [ 0 ความเห็น ]
  คือว่า...นั่นมันไม่ใช่... [ 0 ความเห็น ]
  ใครว่าเค้าแกล้ง ? [ 0 ความเห็น ]
  จะได้จำกันได้..ไง.. [ 0 ความเห็น ]

ภาคสนาม
...
ชมศิลป์ที่วัดเชิงท่า 275 คนอ่าน  
.
.

วัดที่ใช้ชื่อว่า “วัดเชิงท่า” มีอยู่หลายแห่ง ทั้งที่นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี แถมมีอีกสองแห่งในอยุธยา คือที่อำเภอบางปะอินและอำเภอพระนครศรีอยุธยา แต่วัดเชิงท่าที่จะพาไปชมในคราวนี้คือวัดหลังสุดที่กล่าวถึง.
. ผู้บันทึก: staff เมื่อ 2014-10-11 12:00:00.
.
 
  ตึกเก่า [ 0 ความเห็น ]
  ตลาดหัวตะเข้ [ 0 ความเห็น ]
  สีสันงานวัด [ 0 ความเห็น ]
  วัดกุฏิบางเค็ม [ 0 ความเห็น ]

รูปถ่ายลายเส้น
...
รอยจารึก 195 คนอ่าน  
.
.

ใต้ถุนศาลาใหญ่ของวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี

คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย

ที่หน้าห้องพิพิธภัณฑ์นั้น มีเสาต้นหนึ่งจารึกหลักฐานประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์เอาไว้.
. ผู้บันทึก: staff เมื่อ 2014-07-15 12:00:00.
.
 
  หน้าต่างมี ''หู'' [ 0 ความเห็น ]
  อะไร ? [ 0 ความเห็น ]
  ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด! [ 0 ความเห็น ]
  ณ อนุสาวรีย์ที่หน้าโรงพยาบาล [ 0 ความเห็น ]

ชุมชนพิพิธภัณฑ์
...
เปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 113 คนอ่าน  
.
.

       สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ได้ลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว การเปิดตัวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีในรูปแบบ Discovery Museum พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก ที่พร้อมเปิดให้ประชาชนและเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
       “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” แห่งนี้ก่อตั้งขึ้น โดย จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ เพื่อเก็บอดีตให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น และศึกษา อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานการจัดการในระดับสากล และเพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของแหล่งเรียนรู้โดยภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ทำหน้าที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงวิถีพื้นบ้านของชาวเมืองพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสาน กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องมือจับปลา เครื่องดักสัตว์ ตะเกียง เครื่องปั้นดินเผานับหมื่นๆ ชิ้น มาจัดแสดง หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” แห่งนี้ คือขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย ที่เก็บรวบรวมวิถีชาวบ้านที่นับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบันมากที่สุดอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
 
       นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กล่าวว่า สพร.ต้องการพัฒนาสนับสนุน ให้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จะเป็นฐานในการศึกษาเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่บรรจุด้วยองค์ความรู้ และเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค ผ่าน 4 วิธีการหลัก ดังนี้
 
       ด้านกายภาพ สพร. ใช้หลักการของ universal design เช่น การออกแบบให้คนพิการสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ การออกแบบลำดับประสบการณ์การชมโดยเพิ่มพื้นที่ orientation หรือการแสดงแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ชมก่อนเข้าชมนิทรรศการ
 
       ด้านนิทรรศการ ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบ discovery museum เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ story telling ผ่านเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง เช่น เกม หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องดึง ผลัก ชักโยกด้วยตนเอง
 
       ด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นการสร้างให้พิพิธภัณฑ์จ่าทวีมีความโดดเด่นสะดุดตา และง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มีผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น
 
       และสุดท้าย ด้านความยั่งยืน ของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และคนในพื้นที่ เพราะพิพิธภัณฑ์ที่ดีจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนเอง
 
       นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าชมฟรี ในโอกาสการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery Museum โดยสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.055-212749 (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 14 มกราคม 2558).
. ผู้บันทึก: MBJ เมื่อ 2015-01-14 09:00:00.
.
 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ [ 0 ความเห็น ]
  เมื่อแผ่นดินสิ้นสูญ...พระศาสนา ! [ 0 ความเห็น ]
  พิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย [ 0 ความเห็น ]
  พิพิธภัณฑ์เมืองตราด [ 0 ความเห็น ]

เก็บข่าวเข้าแฟ้ม
...
ชงครม.เห็นชอบส่ง“ภูพระบาท”เป็นมรดกโลก 3 คนอ่าน  
.
.

       คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้ม ครองมรดกโลก ชง ครม.เห็นชอบส่ง“ภูพระบาท”เป็นมรดกโลก 27 ม.ค.นี้ พร้อมนำเสนอเมืองเชียงใหม่ เข้าสู่กระบวนการบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

       วานนี้ (26 ม.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องที่ประเทศไทยจะนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติภูพระบาท จ.อุดรธานี ซึ่งขณะนี้ได้บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของการนำเสนอมรดกโลก ไปสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกในปี 2559 โดยกรมศิลปากรได้จัดทำเอกสารรายงานฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวไปก่อนวันที่ 1 ก.พ. นี้ เพื่อให้ทันการประชุมพิจารณารอบแรกของคณะกรรมการมรดกโลกในเดือน ธ.ค.2558 โดยระหว่างที่มีการนำเสนอเอกสาร นั้น ทางยูเนสโก จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภูพระบาท เพื่อพิจารณาในภาพรวม และนำข้อมูลไปประกอบการพิจาณาของคณะกรรมการมรดกโลก ก่อนที่จะมีการประกาศแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกในเดือน มิ.ย.2559 ต่อไป

       “ ที่ประชุมไม่มีข้อห่วงใยถึงการนำเสนอุทยานแห่งชาติภูพระบาทสู่มรดกโลก เพราะเป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นระบบอยู่แล้ว ที่สำคัญไม่ต้องมีการไกลเกลี่ยพื้นที่กับชาวบ้านแต่อย่างใด เพราะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องอพยพย้ายถิ่น อย่างไรก็ตามหากประเทศไทย สามารถผลักดันภูพระบาทให้เป็นแหล่งมรดกโลกได้ก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว ที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมาก“ นายวีระ กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการจัดทำเอกสารในการเสนอเมืองเชียงใหม่ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของการนำเสนอเป็น มรดกโลก ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ นครเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ดังนั้นตนจะนำมติที่ประชุมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ม.ค. นี้ เพื่อขอมติเห็นชอบ และจะถือว่าขั้นตอนการนำเสนอของประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์. (เดลินิวส์ 27 มกราคม 2558).
. ผู้บันทึก: MBJ เมื่อ 2015-01-27 09:00:00.
.
 
  องค์การอัปสราประณามรูปถ่ายอนาจารในอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร [ 0 ความเห็น ]
  ดึงนักท่องเที่ยว“ไนท์ทัวร์”รอบเกาะรัตนโกสินทร์ [ 0 ความเห็น ]
  สถาปัตยกรรมโบราณกำลังเป็นที่นิยมบรรดานิสิตนักศึกษา [ 0 ความเห็น ]
  รุดสำรวจ โครงกระดูกมนุษย์โบราณ อายุ2,000ปี [ 0 ความเห็น ]

ณ ริมขอบฟ้า โดย ศรัณย์ ทองปาน
...
แดดเช้า 1240 คนอ่าน  
.
.


.
. ผู้บันทึก: staff เมื่อ 2012-09-11 12:00:00.
.
 
  อะไรอยู่ที่ชายหาด [ 0 ความเห็น ]
  on the move [ 0 ความเห็น ]
  ติดเกาะ! [ 0 ความเห็น ]
  พระนครคีรี - เพชรบุรี มี 'เขาวัง' [ 0 ความเห็น ]

ครัวโบราณ ร้านน่านั่ง
...
ได้เวลาของความบันเทิงลิ้นกันแล้ว..! 5640 คนอ่าน  
.
.

กินไหหลำแบบหรูหรา

ที่ "สุธาทิพย์"

เรื่อง/ภาพ: กฤช เหลือลมัย

 

       

        ถ้าถามถึงกับข้าวแบบจีนไหหลำ ว่ามีอะไรบ้างที่คุ้นหูคุ้นปากคุ้นลิ้นนักกินชาวสยามอย่างเราๆ ก็เห็นจะเป็นของที่มีคำว่า “ไหหลำ” ต่อท้ายนั่นเองครับ ไล่มาตั้งแต่ข้าวมันไก่ไหหลำ ผัดจับฉ่ายไหหลำ หมูแดงไหหลำ ข้าวต้มเนื้อวัวใส่ขิงแบบไหหลำ และแน่นอน ขนมจีนไหหลำ ที่คนแต่ก่อนเล่ากันว่าจะได้กินของอร่อยเอาก็ตอนไปดูงิ้วไหหลำเล่นเท่านั้น       .
. ผู้บันทึก: soma_sakandha เมื่อ 2011-02-15 17:10:38.
.
 
  มาอิ่มอารมณ์ดีกัน.. [ 0 ความเห็น ]
  อิ่มอร่อยที่ครัวอาสา [ 0 ความเห็น ]
  พิมพ์ใจที่ "พิมพ์รส" [ 0 ความเห็น ]
  อร่อยเด็ดสะใจ- เมืองโอ่ง [ 0 ความเห็น ]

ในแผง-นอกแผง
...
เที่ยวเมืองญี่ปุ่น กับบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 66 คนอ่าน  
.
.

 

เที่ยวเมืองญี่ปุ่น

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

พิมพ์ครั้งที่ ๓

สยามปริทัศน์ ๒๕๕๗

๔๘๐ หน้า ๕๕๐ บาท

 

นามของ “บุญช่วย ศรีสวัสดิ์” (พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๑๖) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เป็นที่จดจำรำลึกมาจนถึงทุกวันนี้ ในฐานะผู้เขียน ๓๐ ชาติในเชียงราย หนังสือสำคัญอันเป็นหมุดหมายการศึกษาค้นคว้าทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย แต่ช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น ผลงานอีกเล่มหนึ่งของเขาได้ปรากฏออกสู่บรรณพิภพ คือ เที่ยวเมืองญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์สองครั้งในยุคทศวรรษ ๒๔๙๐ ก่อนจะมาพิมพ์ครั้งที่สาม เมื่อเวลาผ่านมาอีกถึง ๖๐ ปี.
. ผู้บันทึก: staff เมื่อ 2015-01-03 12:00:00.
.
 
  ทอดน่องท่องเที่ยว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี [ 0 ความเห็น ]
  ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ [ 0 ความเห็น ]
  เสด-ถะสาด [ 0 ความเห็น ]
  นิทานมิบ-มุบ-มับ [ 0 ความเห็น ]

วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856