Popular

เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ

สืบหาร่องรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ อันเป็นเส้นทางการค้าที่ใช้ติดต่อระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน" ...

ภาคสนาม

สุรพล แซ่แต้ : ช่างวาดแห่งเมืองตะกั่วป่า


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 28 พ.ย. 2018 ,7:11 น.

เส้นทางศิลปินจากช่างวาดภาพคัทเอาท์หน้าโรงหนัง สู่ผู้รังสรรค์ภาพวาดในงานเทศกาลกินผัก ประเพณีประจำเมืองตะกั่วป่า ...

“ถนนดิสโก้” จังหวะดนตรีแห่งกษัตริย์นักพัฒนา


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 23 พ.ย. 2018 ,5:52 น.

ถนนชื่อแปลกที่ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ...

หยิบมาเล่า

พริกไทยเมืองจันท์ในคลังภาพ Robert L. Pendleton


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 17 ธ.ค. 2018 ,9:30 น.

ภาพสถานีทดลองพริกไทยและสวนพริกไทยที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แหล่งปลูกพริกไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยนักภูมิศาสตร์ชาวอเมริกัน ...

แวดวงเสวนา

วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ


เรื่อง : จตุพร ทองขันธ์ 26 พ.ย. 2018 ,14:32 น.

สรุปงานเสวนา “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนทีอยุธยา" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ...

เสวนา "ปืนใหญ่ในสยาม"


เรื่อง : อารียา หลาทอง 13 พ.ย. 2018 ,8:45 น.

สรุปเสวนา “ปืนใหญ่ในสยาม : จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ...

คลังบทความ

โบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ

ย้อนรอยการศึกษาทางโบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผ่านบทความของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ตีพิมพ์ลงในช่วง 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ ...