Popular

โบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ

ย้อนรอยการศึกษาทางโบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ ผ่านบทความของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ตีพิมพ์ลงในช่วง 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด! ...

ภาคสนาม

"น. ณ ปากน้ำ" ในภาพจำของข้าพเจ้า


เรื่อง : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 6 มิ.ย. 2019 ,15:30 น.

รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย บอกเล่าประสบการณ์ในช่วง “ชีวิตวัยทองคำ” ของการทำงานร่วมกับอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ปราชญ์ศิลปไทย ...

หยิบมาเล่า

ย้อนเวลาเที่ยวงาน "เทศกาลลางสาดหวาน อุตรดิตถ์"


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 4 ก.ค. 2019 ,16:00 น.

ชมชุดภาพขบวนแห่ในงานเทศกาลที่มีสีสันที่สุดของชาวสวนอุตรดิตถ์ เมื่อ 30 ปีก่อน ...

“โจ” เครื่องรางพิทักษ์ทรัพย์ของคนถิ่นใต้


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 14 มิ.ย. 2019 ,8:30 น.

ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการทางสังคม ...

แวดวงเสวนา

"จักรวรรดิ" แหล่งค้าสมุนไพรใจกลางกรุง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 8 พ.ค. 2019 ,17:00 น.

ทำความรู้จักย่านจักรวรรดิและกิจการร้านขายยาสมุนไพรจากอดีต-ปัจจุบัน วิทยากรโดย "สมชัย กวางทองพานิชย์" และทายาทร้านเจ้ากรมเป๋อ "ถวัลย์ สุวรรณเตมีย์" ...

สรุปเสวนา “ปกิณกะอินเดีย”


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 19 เม.ย. 2019 ,8:30 น.

สำรวจสีสันแห่งดินแดนพุทธภูมิผ่านภาพถ่าย ด้วยสายตานักมานุษยวิทยา นำโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม ...

คลังบทความ

"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง ...