Popular

“กองอิฐ กองหิน ไม้ค้ำ” ปรากฏการณ์ในการท่องเที่ยว


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 24 มิ.ย. 2018 ,18:34 น.

“การก่อกองหิน” และ “ไม้ค้ำ” เป็นความเชื่อที่สืบมาแต่สมัยโบราณ แต่ในบริบทการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีคำอธิบายความเชื่อดังกล่าวที่แตกต่างออกไป ...

บันทึกเรื่องหาดเสี้ยว

เรื่องเล่า-มรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวลาวจากเวียงจันทน์ที่บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสุชนาลัย จ.สุโขทัย ...

Highlight

ภาคสนาม

เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 13 พ.ย. 2018 ,4:29 น.

เก็บตกสิ่งละอันพันละน้อย... ตามรายทางรถไฟสายแม่กลอง สมุทรสงคราม - บ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม สมุทรสาคร ...

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 28 ต.ค. 2018 ,7:25 น.

ภาพบรรยากาศพิธีกรรมบุญทรงกู่ ประจำปี 2561 ณ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง โบราณสถานสำคัญแห่งบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ...

เรื่องเล่าของ “อากงกะปั่ง” แห่งตลาดบางลี่


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 19 ก.ย. 2018 ,7:02 น.

จากจีนโพ้นทะเล สู่จีนถิ่นสุพรรณฯ ผู้มีอาชีพเดินเรือส่งสินค้า... เรื่องเล่าจากความทรงจำของอากงกะปั่ง แซ่ลิ้ม ...

หยิบมาเล่า

บ้านหนองบัว มากกว่า “บ้านขนมแปลก”


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 13 พ.ย. 2018 ,10:13 น.

จากย่านตลาดเก่าในจันทบุรีสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน ด้วยบรรยากาศตลาดย้อนยุคที่มีอาหารพื้นถิ่นที่คนต่างถิ่นไม่คุ้นเคย ...

แกะรอยภาพเก่า... วันวาน – วันนี้ ที่ตะกั่วป่า


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 28 ต.ค. 2018 ,15:02 น.

ชุดภาพถ่ายเก่าเมื่อราว 40 ปีก่อนโดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณยุคแรก... แทนถ้อยคำบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง-ความเป็นไปของเมืองเก่าตะกั่วป่า ...

แวดวงเสวนา

เสวนา "ปืนใหญ่ในสยาม"


เรื่อง : อารียา หลาทอง 13 พ.ย. 2018 ,8:45 น.

สรุปเสวนา “ปืนใหญ่ในสยาม : จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ...

แกะกล่องความทรงจำ... ตะกั่วป่า


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 13 พ.ย. 2018 ,8:11 น.

เข้าใจเมืองตะกั่วป่า ผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่า และศาลเจ้า ... ในโครงการคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ...

ไขกลบท ขานกลกานท์ ในงานวรรณกรรม


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 28 ต.ค. 2018 ,10:40 น.

ทำความรู้จัก "กลบท" ที่สะท้อนถึงความแตกฉานทางภาษาของปราชญ์ไทยสมัยก่อน วิทยากรโดย รศ. ดร. เสาวณิต วิงวอน และ “วรรณวรรธน์” ...

วิดิโอ ดูทั้งหมด