Popular

จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 2 ต.ค. 2020 ,17:10 น.

ร่วมพูดคุยกับ ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ และคุณพรทิพย์ เทียนทรัพย์ ในประเด็น 'จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น' ...

พินิจตำนานลำปาง

หนังสือที่ว่าด้วยตำนานเมืองลำปาง ปริวรรตและวิเคราะห์โดย ศ. สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา ...

Highlight

ศรีศักรทัศน์

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 18 มิ.ย. 2020 ,12:30 น.

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10 ...

ภาคสนาม

เสมาหินที่ ‘ดอนหินหลัก’ บ้านนาตาล อ.เต่างอย


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 28 ต.ค. 2020 ,14:40 น.

แหล่งโบราณสถานสมัยทวารวดีกลางทุ่งนา พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร ...

ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง ปากน้ำชุมพร


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 26 ต.ค. 2020 ,11:00 น.

สักการะปุนท้าวกง ปุนท้าวม่า ณ ศาลเจ้าเก่าแก่ของชุมชนชาวจีนแต้จิ๋ว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ...

หยิบมาเล่า

แม่น้ำสีเขียวคราม

งานเขียนเชิงสารคดีโดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์ บอกเล่าเรื่องราววิถีชาวลุ่มน้ำสงคราม หนึ่งในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ...

'วัดสามแก้ว' ในนิราศของนาวาเอก หลวงสำรวจวิถีสมุทร


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 22 ต.ค. 2020 ,16:40 น.

นาวาเอก หลวงสำรวจวิถีสมุทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์) ถ่ายทอดความทรงจำถึงวัดสามแก้ว จังหวัดชุมพร ในรูปแบบนิราศ เมื่อครั้งไปร่วมงานทอดกฐิน ปี 2507 ...

คลังบทความ

เค้าเงื่อนเรื่อง ‘พระแก้ว’ ที่ลำปาง?

เปิดประเด็น ชวนคิด ชวนสังเกตเกี่ยวกับพระแก้วมรกตรัตนพิมพ์ หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กับพระแก้วดอนเต้า เมืองลำปาง ...

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (2)

เปิดหลักฐานเอกสารทัพเรือในสงครามไทยกับพม่าสมัย ร.1 และเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากปากจั่น-ชุมพร ด้านเส้นทางผ่านบ้านรับร่อ โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...