Popular

วัดศรีชุม วัดพม่าในนครลำปาง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

ยลงานศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ภาพสะท้อนบทบาทและความสำคัญของชุมชนพม่าในลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ...

Highlight

ศรีศักรทัศน์

นัยบทบรรณาธิการ : การถือผีในสังคมปัจจุบัน

‘การถือผี’ การดำรงอยู่เพื่อความมั่นคงทางจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพิธีกรรม ...

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 13 ม.ค. 2021 ,23:30 น.

รวมรายชื่อบทความของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์จนถึงปีที่ 46 (พ.ศ. 2517-2563) ...

ภาคสนาม

ประเพณีแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์บนวิถีทางน้ำที่ผันแปร


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 7 พ.ค. 2021 ,17:10 น.

ประเพณีแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดเซิงหวาย บางซื่อ ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวน้ำในกรุงเทพฯ ...

สืบรอยประวัติศาสตร์บ้านนาเก็นผ่านเครื่องถ้วย


เรื่อง : ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ 29 เม.ย. 2021 ,20:00 น.

ถ้วยจีน? ของใคร? ทำไมมาอยู่ที่นี่? เมื่อเศษเครื่องถ้วยในผืนดินกระตุ้นต่อมสงสัยของเด็กๆ บ้านนาเก็นถึงประวัติศาสตร์และความสำคัญของหมู่บ้าน ...

หยิบมาเล่า

กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 17 มี.ค. 2021 ,14:10 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่นครศรีธรรมราช ...

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

อาคารหม่องโง่ยซิ่น เรือนขนมปังขิงที่กาดกองต้า


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 14 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

ความงามเหนือกาลเวลาของสถาปัตยกรรมอายุกว่า 100 ปีของคหบดีชาวพม่า ริมถนนที่กาดกองต้า จังหวัดลำปาง ...

คลังบทความ

เค้าเงื่อนเรื่อง ‘พระแก้ว’ ที่ลำปาง?

เปิดประเด็น ชวนคิด ชวนสังเกตเกี่ยวกับพระแก้วมรกตรัตนพิมพ์ หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กับพระแก้วดอนเต้า เมืองลำปาง ...

โบราณคดีจอมบึง ตอนที่ 3

กอง บ.ก. สัญจร ตอน ร่องรอยทางโบราณคดีและพัฒนาการของชุมชนโบราณรอบจอมบึง "อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย” ปราชญ์เมืองราชบุรี สัมภาษณ์โดย คุณสุดารา สุจฉาย ...