X

Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด ...

ศรีศักรทัศน์

วัฒนธรรมหินตั้ง

"หินตั้ง" เป็นหลักฐานสำคัญที่หลงเหลือมาจากสมัยที่มนุษย์ยังนับถือผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ก่อนคลี่คลายสู่ "เสมาหิน" ...

พระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ

จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ - - การเข้ามาของพระพุทธศาสนาและแนวคิดการปกครองแบบราชามหากษัตริย์ ...

สมัยฟูนันในประเทศไทย

"อู่ทองเป็นเมืองเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา โดยปรากฏหลักฐานมาแต่สมัยฟูนัน และน่าจะเก่าถึงสมัยสุวรรณภูมิตามตำนานมหาวงศ์ของลังกา" ...

ภาคสนาม

โปสเตอร์หนังเก่า มรดกความทรงจำโรงหนังที่ตะกั่วป่า


เรื่อง : กมล แซ่แต้ 14 มิ.ย. 2021 ,15:30 น.

เปิดกรุของสะสมของป๋าสุรพล แซ่แต้ ช่างวาดภาพคัตเอาท์รุ่นเก๋า ย้อนรอยความทรงจำเมืองตะกั่วป่า ยุคเหมืองแร่ ผ่านโปสเตอร์หนังของ “โรงหนังกลั่นแก้ว” ...

หยิบมาเล่า

ภาพอดีต 'ตลาดมิ่งเมือง' แหล่งตัดเสื้อผ้าแบบด่วน ๆ


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 11 พ.ค. 2021 ,16:00 น.

ชุดภาพถ่าย 'ตลาดมิ่งเมือง' แหล่งตัดเสื้อผ้าแบบด่วนทันใจในอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามแปลกตา ก่อนถูกรื้อทิ้ง ...

กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 17 มี.ค. 2021 ,14:10 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่นครศรีธรรมราช ...

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

คลังบทความ

โบราณคดีจอมบึง ตอนที่ 3

กอง บ.ก. สัญจร ตอน ร่องรอยทางโบราณคดีและพัฒนาการของชุมชนโบราณรอบจอมบึง "อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย” ปราชญ์เมืองราชบุรี สัมภาษณ์โดย คุณสุดารา สุจฉาย ...