Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : ป่าดงปงไหว


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 23 พ.ย. 2021 ,10:40 น.

'ป่าดงปงไหว' ถิ่นฐานเดิมของชาวลัวะก่อนอพยพลงสู่ที่ราบ เรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวบ้านในเขตเขาสูงที่สันกำแพง ...

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : กู่ลัวะ


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 22 พ.ย. 2021 ,15:10 น.

สำรวจร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพงที่ "กู่ลัวะ" หรือวัดกล้วย โบราณสถานร้างบนเขตชายป่าระหว่างดอยหัวป่าเฮ่วกับดอยกิ่วแฮ่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ...

หยิบมาเล่า

ตลาด การสัญจร และถิ่นฐานของผู้คน


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 25 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 4 จังหวัดสงขลาและสตูล ...

เมืองท่า การค้า และศรัทธาพื้นถิ่น


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 15 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 3 โดยนักเรียนจาก 6 โรงเรียนในจังหวัดตรัง ...

คลังบทความ

“จากสัตว์หิมพานต์ถิ่นอีสาน สู่#มาร์ชเมลโล่” Part1

บันทึกงานเสวนา “จากสัตว์หิมพานต์ถิ่นอีสาน สู่#มาร์ชเมลโล่” โดยอาจาร์ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณคมกฤษ เทพเทียน แห่ง MOTMO Studio ...