โบราณคดีจอมบึง ตอนที่ 3

กอง บ.ก. สัญจร ตอน ร่องรอยทางโบราณคดีและพัฒนาการของชุมชนโบราณรอบจอมบึง "อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย” ปราชญ์เมืองราชบุรี สัมภาษณ์โดย...

“โควิด-19” ในสายตานักมานุษยวิทยา

“โควิด-19” โรคระบาดครั้งเลวร้ายในสายตานักมานุษยวิทยา โดย อ. อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม นักเขียนประจำคอลัมน์ "หลายเหลี่ยม หลากมุม" ในวารสารเมืองโบราณ

"หลายเหลี่ยม หลากมุม" โดย อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรา” ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ ? คอลัมน์ “หลายเหลี่ยม หลากมุม” ขอเป็นพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมแสวงหาความหมายของการดำรงอยู่...

เปิดหน้าวารสาร​เมือง​โบราณ​ 46.1 "เขาสามแก้ว"

แนะนำบทความในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด 46.1 "เขาสามแก้ว แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย" โดย สุดารา สุจฉายา หัวหน้ากองบรรณาธิการ

"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง...