Profile image example เมธินีย์ ชอุ่มผล

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

เมี่ยงหวานบ้านสวรรคโลก

จากใบเมี่ยงรสฝาดขม เปลี่ยนเป็นเมี่ยงคำรสหวานมัน ... ชวนชิมของว่างสไตล์ชาวเหนือที่ปรับให้รับกับรสนิยมตามยุคสมัย

พระธาตุพนมถล่ม 2518

ชมภาพชุดประวัติศาสตร์ "พระธาตุพนมถล่ม" บันทึกโดยวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี 2518

น้ำบ่อ

การตักน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นภาระงานประจำวันของเด็กๆ ตลอดจนผู้ใหญ่รุ่นหนุ่มสาว ในยุคที่น้ำประปายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน

ชีวิตในคลอง

"เรือบ้าน" ในคลองมหานาค... ภาพอดีตเมื่อ 40 กว่าปีก่อนของกรุงเทพฯ

โรงเรียนศาลาวัด

ภาพการเรียนการสอนในศาลาวัดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2518