ชีวิตริมน้ำที่ “ตลาดหัวรอ”
ข้างหลังภาพ

ชีวิตริมน้ำที่ “ตลาดหัวรอ”

 

หัวรอ เป็นย่านศูนย์กลางการปกครองของพระนครศรีอยุธยาในสมัยมณฑลกรุงเก่า ที่แวดล้อมด้วยสถานที่ราชการ สถานศึกษา ย่านที่อยู่อาศัยของชาวเมือง รวมถึงตลาดซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นตลาดบกและตลาดน้ำ สำหรับตลาดบกนั้นแต่เดิมเป็นเพียงตลาดห้องแถวขนาดย่อมๆ ไม่สู้คึกคักเท่ากับตลาดน้ำที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางน้ำ โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการมาจับจ่ายซื้อของ  

 

 

 เรือข้ามฟากที่ตลาดหัวรอ ชาวบ้านใช้ข้ามจากฝั่งตลาดไปยังฟากตรงข้าม ภาพถ่ายช่วง พ.ศ. 2510-2520

(ที่มาภาพ : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

ท่าจอดเรือโดยสารที่หน้าตลาดหัวรอ

(ที่มาภาพ : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

เรือนแพและเรือโดยสารที่ผูกไว้ริมตลิ่งที่หน้าตลาดหัวรอ

(ที่มาภาพ : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

ติดตามอ่านเรื่องตลาดหัวรอเพิ่มเติมได้ในบทความ การค้าในย่านหัวรอ อยุธยา: จากท้องน้ำสู่ถนน”  โดย พัฑร์ แตงพันธ์ ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557)


Tags

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ