สถานีรถไฟสวรรคโลก
ข้างหลังภาพ

สถานีรถไฟสวรรคโลก

 

สถานีรถไฟสวรรคโลกเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2453 เป็นสถานีรถไฟที่สร้างแยกออกมาจากชุมทางบ้านดาราที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วแยกเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย ในอดีตหากผู้คนจากสุโขทัย กำแพงเพชร และตาก จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต้องมารอขึ้นรถไฟที่สถานีสวรรคโลก ซึ่งเป็นสถานีสุดสายปลายทางรถไฟสายเหนือฝั่งตะวันตก และนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า เช่น ไม้ท่อน สินค้าของป่าจากภาคเหนือฝั่งตะวันตกลงไปยังกรุงเทพอีกด้วย ปัจจุบันสถานีรถไฟสวรรคโลกยังคงเปิดให้บริการ ซึ่งเรือนไม้ที่เป็นอาคารสถานีก็นับว่ามีความสวยงามน่าดูชมเป็นอย่างยิ่ง

 

ทดสอบคำอธิบายทดสอบคำอธิบายทดสอบคำอธิบายทดสอบคำอธิบาย

 

 

 


เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ