ภาพนั้นวันนี้... ที่ราชดำเนินกลาง
ข้างหลังภาพ

ภาพนั้นวันนี้... ที่ราชดำเนินกลาง

 

 

ภาพถ่ายถนนราชดำเนินกลาง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

อาคารศูนย์สอนภาษาสากล หนึ่งในสถาบันเก่าแก่ที่อยู่คู่ถนนราชดำเนินกลางมานาน ภาพนี้บันทึกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518 จากภาพเห็นว่าไม่ได้มีเพียงอาคารศูนย์สอนภาษาสากล หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Universal Language Center เท่านั้น แต่ยังมีบริษัทห้างร้านต่างๆ แวดล้อมอยู่อีกหลายแห่ง เช่น สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย บริษัท อุตสาหภัณฑ์ จำกัด บริษัท สยามสามัคคี จำกัด บริษัท สยามธนาการ จำกัด และที่ทำการพรรคไท เป็นต้น ในขณะที่ด้านล่างของภาพ บนฟุตบาทและบริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนั้น กำลังคึกคักไปด้วยผู้คนมากมายที่มาเฝ้าชมกลุ่มนักเรียนเดินขบวนเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี 14 ตุลา เพื่อแสดงความระลึกถึงวีรชน 14 ตุลา ดังข้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในป้ายผ้ากลางภาพ

 

ภาพขยายเห็นบรรดาห้างร้านต่างๆ ชัดเจน  เช่น ศูนย์สอนภาษาสากล บริษัท อุตสาหภัณฑ์ จำกัด บริษัท สยามสามัคคี จำกัด  เป็นต้น 

 

 

สภาพปัจจุบันของอาคารศูนย์สอนภาษาสากลที่ยังรอทิศทางการพัฒนาในอนาคต  


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ