Popular

ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ หากกรุงเทพฯ ต้องจมน้ำ?”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 24 พ.ย. 2022 ,13:50 น.

ร่วมวงเสวนาระดมความคิดเพื่อหาทางรับมือ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

พระลาก ต้ม ลูกเห็ด : ในประเพณีงานบุญลากพระคนนคร


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม, สุรเชษฐ์ แก้วสกุล 21 ธ.ค. 2022 ,16:00 น.

ร่วมสังเกตการณ์ประเพณีลากพระ ณ วัดจันทารามและวัดบูรณาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ...

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 21 มี.ค. 2023 ,0:00 น.

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ...

Highlight

Pre-Order ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน"

เปิดจองวารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน" ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2566 ...

ศรีศักรทัศน์

จากโขงเจียมถึงเขมราฐ

บทความ จากโขงเจียมถึงเขมราฐ” ในคอลัมน์บทบรรณาธิการของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.3 ...

ภาคสนาม

“ท่าสองยาง” อยู่ที่ไหน ?


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 28 มี.ค. 2023 ,11:00 น.

ว่าด้วย “ท่าสองยาง” ที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอท่าสองยางแต่เดิม ก่อนย้ายศูนย์กลางมายังตำบลแม่ต้าน และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอท่าสองยางในปัจจุบัน ...

รอยอดีตที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 26 ธ.ค. 2022 ,15:20 น.

การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ ‘หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรี’ ...

ชุมชนโบราณบ้านทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ 23 ธ.ค. 2022 ,14:20 น.

สำรวจชุมชนโบราณบ้านทะเมนชัย เมืองโบราณในผังกลมรี เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ...

หยิบมาเล่า

ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 21 เม.ย. 2023 ,16:40 น.

สรุปเสวนา “ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย” โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ในงานเสวนา “ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย” โดยกรมศิลปากร ...

ขนมมลายูในเทศกาลถือบวชที่ตลาดแขก นครศรีธรรมราช


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม 21 เม.ย. 2023 ,11:30 น.

สำรวจอาหารและขนมต่างๆ ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ย่านตลาดแขก เมืองนครศรีธรรมราช ...

คลังบทความ

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ...

พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอนเชกสเปียร์

หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี เจ้าของนามปากกา พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอน (Sonnet) ของวิลเลียม เชกสเปียร์ ...

“ตุง” ความหมายและความเชื่อ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 27 เม.ย. 2023 ,16:00 น.

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย เล่าเรื่องความหมายและความเชื่อของตุง เครื่องแขวนสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา ...

ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ...หากกรุงเทพฯต้องจมน้ำ ?

บันทึกงานเสวนา "ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ...หากกรุงเทพฯต้องจมน้ำ ?" จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ...