Popular

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 21 มี.ค. 2023 ,0:00 น.

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ...

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ...

ภูมิปัญญาไม้กวาดใยโหนด บ้านคันธง นครศรีธรรมราช


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม 23 ก.ค. 2023 ,15:00 น.

เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีโหนดผ่านการทำไม้กวาดใยโหนดของคนบ้านคันธง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ...

Highlight

Pre-Order ฉบับ 49.2 กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความเป็นเมืองกรุง พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ...

ศรีศักรทัศน์

จากโขงเจียมถึงเขมราฐ

บทความ จากโขงเจียมถึงเขมราฐ” ในคอลัมน์บทบรรณาธิการของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.3 ...

ภาคสนาม

ยายเต่า ช่างทำกระเบื้อง แห่งบ้านสวนพริก อยุธยา


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 5 ก.ย. 2023 ,15:00 น.

เยี่ยมชม ‘เตายายเต่า’ แหล่งผลิตกระเบื้องดินเผา ทางตอนเหนือของเกาะเมืองอยุธยา ...

ภูมิปัญญาไม้กวาดใยโหนด บ้านคันธง นครศรีธรรมราช


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม 23 ก.ค. 2023 ,15:00 น.

เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีโหนดผ่านการทำไม้กวาดใยโหนดของคนบ้านคันธง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ...

หยิบมาเล่า

จุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อโยธยา

สรุปการบรรยาย "จุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อโยธยา" โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ส่วนหนึ่งในงานเสวนา “อโยธยา : ความสำคัญและอนาคต" ...

ขนมมดกับพลพรรคที่ใกล้ชิด


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม 9 มิ.ย. 2023 ,10:00 น.

ทำความรู้จักขนมมดและขนมชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สะท้อนถึงวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีการถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลง ...

ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 21 เม.ย. 2023 ,16:40 น.

สรุปเสวนา “ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย” โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ในงานเสวนา “ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย” โดยกรมศิลปากร ...

คลังบทความ

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ...

พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอนเชกสเปียร์

หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี เจ้าของนามปากกา พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอน (Sonnet) ของวิลเลียม เชกสเปียร์ ...

“ตุง” ความหมายและความเชื่อ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 27 เม.ย. 2023 ,16:00 น.

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย เล่าเรื่องความหมายและความเชื่อของตุง เครื่องแขวนสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา ...