Profile image example อภิญญา นนท์นาท

อภิญญา นนท์นาท

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ 

หลา

"ศาลากลางหน" สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่พบในคาบสมุทรสทิงพระ

สรุปเสวนา “ปกิณกะอินเดีย”

สำรวจสีสันแห่งดินแดนพุทธภูมิผ่านภาพถ่าย ด้วยสายตานักมานุษยวิทยา นำโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรือนเครื่องผูก

เปิดตำราภูมิความรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทย ประเภทเรือนเครื่องผูก ผลงาน รศ.เสนอ นิลเดช ที่รวบรวมไว้ก่อนวันเลือนหาย

สาคูต้น

นานาสำรับจากแป้งสาคู วัฒนธรรมอาหารในดินแดนคาบสมุทร

สยามคือบ้านของเรา

เปิดสมุดบันทึก 'Edna Bruner Bulkley' ชีวิตที่ลิขิตด้วยรักและศรัทธาของมิชชันนารีสาวแห่งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

แกะรอยภาพเก่า... วันวาน – วันนี้ ที่ตะกั่วป่า

ชุดภาพถ่ายเก่าเมื่อราว 40 ปีก่อนโดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณยุคแรก... แทนถ้อยคำบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง-ความเป็นไปของเมืองเก่าตะกั่วป่า...

เขาสามแก้ว : เมืองท่ายุคแรกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

รายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่เขาสามแก้ว บ้านสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร บรรณาธิการโดย Bérénice Bellina ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส

ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลัง เมืองพริบพรี

จากเมืองท่าการค้า สู่เมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยม - - มาทำความรู้จักเรื่องราวของ "เพชรบุรี" ที่เล่าขานผ่านสายตาและความทรงจำของชาวต่างชาติหลายยุคสมัย...