Profile image example เกสรบัว อุบลสรรค์

เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

ศรัทธาพญาเต่างอย

จากชื่อบ้านนามเมืองสู่ศรัทธาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพระกัสสปพุทธเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เต่าผู้บันดาลโชคลาภ

คร่าวเชียงแสนแตก

เอกสารบันทึกเกร็ดประวัติศาสตร์สามัญชนเมื่อคราวเชียงแสนแตกพ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2347 ปริวรรตและเรียบเรียงโดยธวัชชัย ทำทอง

พินิจตำนานลำปาง

หนังสือที่ว่าด้วยตำนานเมืองลำปาง ปริวรรตและวิเคราะห์โดย ศ. สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา

วัดประเดิม วัดเก่าเมืองชุมพร

เยี่ยมชมโบราณวัตถุสถานที่วัดประเดิมหรือวัดสุทธาวาสธาราม วัดโบราณใกล้คลองชุมพร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

มุสลิมบ้านสงขลาเมืองไชยา

ประวัติศาสตร์ "บ้านสงขลา" อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายจากเมืองสงขลา สมัยสุลต่านมุสตาฟา

เสมาพันปี “บึงโนนงิ้ว”

ร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคทวารวดีที่แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว ลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์

ภาพบรรยากาศพิธีกรรมบุญทรงกู่ ประจำปี 2561 ณ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง โบราณสถานสำคัญแห่งบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด...

ลัดล่อง ท่องตลาด ริมสายน้ำสุพรรณบุรี

ในอดีตตลอดริมแม่น้ำสุพรรณบุรีเต็มไปด้วยตลาดใหญ่น้อยจำนวนมากที่เจริญขึ้นเพราะการตั้งถิ่นฐานชุมชน - - มาดูกันว่าแต่ละแห่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร...