ภาพนั้นวันนี้ ก่อนมีร้านหนังสือริมขอบฟ้า
ข้างหลังภาพ

ภาพนั้นวันนี้ ก่อนมีร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 

 

อาคารที่ทำการแผนกท่องเที่ยว บริษัทเมืองโบราณ และศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภาพถ่ายเมื่อราว พ.ศ. 2520  (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

อาคารที่เห็นในภาพตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้านหน้าของอาคารมีชายสูงอายุกำลังเร่ขายของเล่นกระดาษหลายชนิด ภาพนี้ถูกบันทึกไว้ราวปี พ.ศ. 2520  ลงมา ขณะนั้นอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการแผนกท่องเที่ยว บริษัทเมืองโบราณ และศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย ควบคุมโดยอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน้ำ) พันธกิจอย่างหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทยในขณะนั้น คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าสืบค้นภาพถ่ายโบราณวัตถุ-โบราณสถานที่กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณบันทึกขณะออกเดินทางสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ พร้อมสั่งอัดสำเนาได้ ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 อาคารหลังนี้กลายเป็นที่ตั้งของร้านหนังสือริมขอบฟ้า จวบจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านหนังสือริมขอบฟ้า 

 


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ