วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


สารบัญ

 

บทนำ

 
  หุ่นไทย เสนอ นิลเดช
  การรวมอาณาจักรสุโขทัยกับอยุธยา พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
  โพนช้าง รจน์  โสดศิริ
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน มานิต วัลลิโภดม
  นิยายเมืองฟ้าแดดสูงยาง “ปิยะพร” เรียบเรียง
  ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง น. ณ ปากน้ำ
  เสมาอิสาน ศรีศักร วัลลิโภดม
  พิทักษ์ศิลปอียิปต์ พิชัย วาศนาส่ง
  วัดพระฝาง อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
  ครูเทียบ คงลายทอง ส.ตุลยานนท์
  รัตนชาติ พลูหลวง
  เที่ยวเมืองโบราณ  
     
     
 

Introduction

 
  Thai Puppet Sanur Nildej
  The Annescation of Sukhothai Piset Jiajanpong
  Elephant Hunting Rote Sodesiri
  Where was Suvarnabhum Manit  Vallibhotama
  Legend of Fa-Daed-Sung-Yang Complied by ‘Piyaporn’
  Art of Fa-Daed-Sung-Yang Nor Na Pak Nam
  The Sema Complex of the Northeast Srisakra Vallibhotama
  Protection of Egyptian’s Ancient Temple Pichai Vassanasong
  Wat Phra Fang Anuwit Charernsupkul
  Thieb Konglaithong : a flute player S. Tulayanand
  Ratana-Chard Plu Luang

 

 

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!