วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1


สารบัญ

ภาพวาด… ศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ… มรดกภูมิปัญญาของพระราชา ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก…  

๑๒

ศรีมโหสถ เมืองท่าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก

วิยะดา ทองมิตร

เรื่องประจำเล่ม

 

๒๒

ศรีมโหสถ: นครรัฐฟากตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ศรีศักร วัลลิโภดม

๓๑

กุหล่าเมืองจันท์ เครือข่ายพ่อค้าหลังยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา

ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

๔๔

กระวาน: ชีวิตชองเขาสอยดาว

สุดารา สุจฉายา

๖๐

โอ่งจันทบูร

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

๖๙

สู่ศรัทธาเหนือยอดเขาพลวง

เกสรบัว อุบลสรรค์

๘๐

พริกไทยงอกงามบนแผ่นดินจันทบูร

อภิญญา นนท์นาท

๙๒

ซินจ่าวจันทบุรี 

เมธินีย์ ชอุ่มผล

ปกิณกะ

 

๑๐๘

เรื่องเล่าชาวกรุง… ถนนราชดำเนินกลาง

วราห์ โรจนวิภาต

๑๑๙

วิถีชน บนตำนาน…ยาย ตา และปลากระเบน นิทานชาวเกาะเมืองจันทบูร

ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

๑๒๒

สร้างบ้าน สร้างเรือน… เรือนใต้ถุนต่ำ

อภิญญา นนท์นาท

๑๒๖

ข้างหลังภาพ… บ้านหนองบัว มากกว่า “บ้านขนมแปลก”

เมธินีย์ ชอุ่มผล

๑๒๘

ตกนามบ้านนามเมือง… ถนนหน้าหับเผย

พรพิมล เจริญบุตร

บทความพิเศษ

 

๑๓๒

ท่องพุทธภูมิ…โอริสสา นคราแห่งการกลับใจ

อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

๑๔๐

เมืองโบราณดงละคร จากหลักฐานทางโบราณคดี

ธงชัย สาโค

๑๕๑

ท่านพ่อศรีสุทโธจากคำชะโนดถึงกรุงเทพฯ

ศรีศักร วัลลิโภดม

๑๖๔

คุยท้ายเล่ม

สุดารา สุจฉายา

Content

 
43

Kulas of ChantaburiProvince : The Network of the Post Greater East War’s Merchants

Nattavit Pimthong

58

Cardamon : The life of the Chawng atKhaoSoi Dao

Sudara Suchaxaya