วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำผีหัวโต จังหวัดกระบี่            ดักกลาส ดี.แอนเดอร์สัน, พรชัย สุจิตต์
ผ่าตัดศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๒                        ไมเคิลไรท์
สถูป เจดีย์ทางภาคอีสานของไทย                        น. ณ ปากน้ำ
ลาวในเมืองไทย                                ศรีศักร วัลลิโภดม
ศิลปโบราณวัตถุสถานกลุ่มอีสาน 
เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ”                        สงวน รอดบุญ
การะเกด                                    สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ปรางค์ประธานสมัยอยุธยาตอนต้น                        สันติ เล็กสุขุม
ภาพชุดสมุดข่อยวัดหัวกระบือ สมัยอยุธยา
แปลกลอนเชคสปียร์                            พ.ณ ประมวลมารค

Introduction

The Cave Paintings of Tham Phi Hua To, Krabi Province            Douglas D. Anderson, Pornchai Suchitta
A New Look at Sukhothai Inscription No.2                    Michael  Wright
The Evolution of Relic Monument Styles in the Northeast (Isan)        No Na Pak Nam
The Lao of Thailand : Laotian Settlements in Thailand            Srisakara Vallibhotama
Art and Architecture of the Northeast
Pottery from the Ban Khiap Kilns                        Sa-nguan Rodboon
Karaket:  A Folk Tale from Laos                        Suvanna Kriengkraiphetch
The Stupa  Atop a Portal Arch and Early Ayudhya Architecture        Santi Leksukhum
Illustrations in the Ayudhya Period MS at Wat Hua Krabu
 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!