วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 2


สารบัญ

ภาพวาด... ศรีวิชัยที่ไชยากับย่านตลาดพุมเรียง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... น้ำสรงพระมุรธาภิเษก ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... “ตลาดพุมเรียง” ตลาดเมืองไชยาเก่า   อภิญญา นนท์นาท
เรื่องประจำเล่ม... ศรีวิชัยที่ไชยา ศรีศักร วัลลิโภดม
ไชยา เมืองแห่งชัยชนะบนคาบสมุทรทะเลใต้ วิยะดา ทองมิตร
หลากเชื้อชาติของมุสลิมพุมเรียง เกสรบัว อุบลสรรค์
ท้องนาแห่งทุ่งไชยา เมธินีย์ ชอุ่มผล
หลากลูกปัดในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ศิวะพัฒน์ สวัสดิ์ว่าย
เครื่องถ้วยชามยุโรปโบราณที่พบในชุมชนพุมเรียง ดร.พรชัย สุจิตต์
วิถีแห่งมวยไชยาในยุคปัจจุบัน ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... วังตรอกสาเก วราห์ โรจนวิภาต
เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ซอยเท็กซัส ตรอกไทร ตรอกถั่วเกิด พรพิมล เจริญบุตร
วิถีชนบนตำนาน... พระศรีวรวงศ์ : พระเจ้าอาเธอร์แห่งคาบสมุทรไทย ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
สร้างบ้านสร้างเรือน... เรือนร้าน บ้านเก่า อภิญญา นนท์นาท
กรุภาพเก่า “วัลลิโภดม”... โบสถ์โถงในภาคใต้ ศรีศักร วัลลิโภดม

บทความพิเศษ

 
ท่องพุทธภูมิ... พุทธคยา : สระมุจรินทร์กับพญานาคในพุทธภูมิ ศรีศักร วัลลิโภดม
เรื่องเล่าจาก “โกตาปราวัน” ถึงบางกอก อารีฟิน บินจิ
สมบูรณ์โอสถ : ร้านสมุนไพรเก่าแก่ที่ปากน้ำประแส จิราพร แซ่เตียว
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Phumriang market: A Market in old town Chaiya Apinya Nonnat
Various ethnicities of Muslimsin Phumriang Kesornbua Ubolson