Profile image example จตุพร ทองขันธ์

จตุพร ทองขันธ์

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ 

วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ

สรุปงานเสวนา “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนทีอยุธยา" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ...