ค้นหา 
Roles of Muang Pran in the Ayutthaya Period: Archaeological Evidence
(1745 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document Weerasak Saensa-ad

Untitled Document


Pran Buri is a district of Phrachuap Khiri Khan province in Southern Thailand. It stretches from the slope of the Tanao Sri Range in the west to the coastal plain in the east and there is the Pran Buri river flowing from west to east through the district into the sea.

Pran Buri, or Muang Pran was located on the route to a region of Myanmar where Mon people lived. The field survey found archaeological evidence for the pre-historic settlement around the west side of the Pran Buri river basin in the area of the Tanao Sri Range such as the Khao Chao archaeological site located in Tambon Khao Chao, where shouldered, polished stone adze have been found. In the historic period, the name of Muang Pran has been found in many old documents such as the Chronicle of Ayutthaya, travel records of foreigners, ancient maps. Besides, many archaeological sites of the Ayutthaya period have been found in this area and a number of artifacts especially the Chinese ceramics dating back to the 16th and 18th centuries have been discovered. During this period, Muang Pran must have been a big community as well as a port transporting goods from Mergui to Ayutthaya. Besides, before the second Fall of Ayutthaya in 1767, Muang Pran was a frontier outpost defending against the Burmese forces that invaded Siam through the Singkhon Pass before reaching Phetchaburi which was a larger outpost.

Although the Kingdom of Ayutthaya ended in 1767, the development of the community of Muang Pran continued through the Early Bangkok period up to the present.

However, it should be noted that whereas Mergui on the western coast of the peninsula was a big city, Muang Pran on the eastern coast of the same peninsula remained smaller. This requires further study.


อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2555 ฉบับที่ 38.4 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856