ค้นหา 
Phra Tham Khun Tan
(1712 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document Krisda Phinsri

Untitled Document


<

During the reign of King Chulalongkorn Rama V when a railway line connecting the central region to the northern region of Siam was being built, a rail tunnel passing through the Doi Nga Chang of the Khun Tan Range that barred the line from Lampang towards Lamphun provinces was dug. The construction of the tunnel started in 1907. Due to all the harshness and difficulties in the remote region which contained thick jungles and high mountains areas full of infectious diseases, the construction of the line to reach its final destination in Chiang Mai was completed in 1920. .

The construction of this railway line has brought not only the longest rail tunnel in Thailand, subsequently known as ‘Tham Khun Tan’ but also a discovery of a collection of votive tablets in deserted temples located in the border area between Lampang and Lamphun provinces which are afterwards known as 'Phra Tham Khun Tan'

Phra Than Khun Tan votive tablets, or a so-called 'Phra Yod Khunphon Tham Khun Tan' or 'Phra Lamphun Sum Khun Tan', was originally known as “Phra Chom Dhamma” because they were excavated from the repository of Wat Mon Chom Dhamma, located in Mae Ta district of Lamphun province.

Most of the 'Phra Tham Khun Tan' votive tablets that have been discovered are quite big, made of mixed metal or lead; some in terracotta were also found. They are considered votive tablets of the Late Lanna art style with the influence of the Sukhothai art style depicting both standing and sitting Buddha image inside a refined niche decorated with columns and pediments. A special characteristic of these votive tablets is a nail hole in a part around the Buddha image, which can be inferred that they may have been built to enshrine inside the ubosoth (ordination hall) or the vihan (preaching hall) by nailing them to the wall in the same manner as those found in the vihan of Phra Chao Phan Ong (1,000 Buddhas) at Wat Pong Sanuk in Lampang province.

For those that do not have nail holes, it can be inferred that they may have used a kind of adhesive to stick them directly to the wall or on a wooden panel to enshrine inside the monastery.


อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2555 ฉบับที่ 38.4 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856