ค้นหา 
จากละโมบ-โกรธ-เกลียด ถึงความล่มสลายทางสังคม
(1936 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document ศรีศักร วัลลิโภดม

เรื่องราวความไม่สงบต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา คือปรากฏการณ์ทางสังคมที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ความเป็นสยามอารยะของไทยได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสยามอนารยะพร้อมๆ กันกับเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรจากราศีมีนสู่ราศีเมษ เพื่อเข้าสู่ปีใหม่ในยามสงกรานต์

นับเป็นการล่มสลายทางสังคมดุจครั้งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ก็ว่าได้

ที่ข้าพเจ้าเรียกว่าการล่มสลายทางสังคมนั้น ก็เพราะเป็นการล่มสลายของสถาบันหลักที่ค้ำจุนความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ศาสนาและการแต่งงาน ซึ่งก็นับว่าตรงข้ามกันกับคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบรรดานักวิชาการที่เชื่อว่าตามฝรั่งหมาไม่กัด ที่แลเห็นว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องแก้ไขด้วยการยุบสภาเท่านั้น

ข้าพเจ้าคิดว่า ถึงจะยุบสภาแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสักร้อยครั้ง ก็ไม่มีทางแก้วิกฤตทางการเมืองและสังคมได้ เพราะสังคมไทยหาได้มีพื้นฐานในสำนึกความเป็นประชาธิปไตยอย่างสังคมตะวันตก และอีกหลายๆ แห่งในโลก ที่สามารถขจัดหรือควบคุมความรู้สึกเหลื่อมล้ำทางสังคม อันทำให้คนยอมรับข้อบังคับและบทบัญญัติทางกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ไม่


อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2553 ฉบับที่ 36.2 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856