ค้นหา 
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์
(9759 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document กฤษฎา พิณศรี“พระนางพญาเสน่ห์จันทร์” เป็นชื่อที่นักนิยมสะสมพระเครื่องใช้เรียกพระพิมพ์ดินเผาที่แสดงภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งอยู่ภายในกรอบพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งขุดค้นพบที่กรุวัดต้นจันทร์และกรุวัดตาเถรขึงหนัง (วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม) ภายในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากพระพิมพ์ที่พบมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับ “พระนางพญา” กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก่อนหน้า ในฐานะหนึ่งในเบญจภาคีพระเครื่องอันมีชื่อเสียงโด่งดัง และสูงด้วยมูลค่าการสะสม


อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboran@bkk2.loxinfo.co.th
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๒๒๖ ๒๘๕๖
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2552 ฉบับที่ 35.4 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856