ค้นหา 


บทความต่างๆใน วารสารเมืองโบราณ ปี 2555 ฉบับที่ 38.4.
มีดังนี้


 • เมืองไทยวันนี้...จากสังคมชาวนาสู่สังคมทาส (2309 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • พระถ้ำขุนตาน (3975 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • หินตั้งที่พุหางนาค (1931 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • โบราณคดีแอ่งที่ราบแม่สะเรียง (2005 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • Phra Tham Khun Tan (1710 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • ภาพพร่าเลือนของชาวทวารวดีที่นครปฐม (2152 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • เกาะแกร์ (ตอนที่ ๒) เก้าปราสาทด้านตะวันออก (1984 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
 • Roles of Muang Pran in the Ayutthaya Period: Archaeological Evidence (1742 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ • วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555 

  (เสียงจาก (ภาค) สนาม)

  ภาพปก: ตุ๊กตาดินเผา ขุดพบที่เมืองนครปฐมโบราณ

  ภาพ: ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ

  ภาพชุดสี: "หินตั้ง" ที่พุหางนาค

  ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ : เรื่อง

  ปรีดี ตันสุวรรณ: ภาพ

  บทบรรณาธิการ: เมืองไทยวันนี้ จากสังคมชาวนาสู่สังคมทาส

  ศรีศักร วัลลิโภดม

  ภูมิวัฒนธรรม

  ภูมิวัฒนธรรมกับการสร้างบ้านแปงเมืองในแอ่งเชียงใหม่

  ศรีศักร วัลลิโภดม

  ชุมชนมุสลิมบางคอแหลม

  รศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก :เรื่อง

  ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง :เรียบเรียง

  จุดเปลี่ยน : ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหวนคืนเพื่อหยัดยืนคู่สุขภาวะคนไทย

  อภิญญา นนท์นาท : เรื่อง

  ประเวช ตันตราภิรมย์ : ภาพ

  ปกิณกะ

  ในรอบสามเดือน

  กองบรรณาธิการ

  พระเครื่อง: พระถ้ำขุนตาน

  กฤษฎา พิณศรี

  ในรูปมีเรื่อง: สาวโซ่งสมัย ร.๕

  สุรินทร์ เหลือลมัย

  ชุมชนพิพิธภัณฑ์

    -พิพิธภัณฑ์เมืองไทปิง แรกมีพิพิธภัณฑ์ในมาเลเซีย

  วิชญดา ทองแดง

     -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียวชูฟูกูโอกะ

  สันถวี นิยมทรัพย์

    -พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ บอสตัน สหรัฐอเมริกา

  ธนิก เลิศชาญฤทธิ์

  กับข้าวบ้านฉัน (สูตรชาวบ้าน): แกงหอยขมใบชะพลู

  พยุง วงษ์น้อย: เรื่อง

  กฤช เหลือลมัย: ภาพวาด

  เรื่องเก่าเล่าสู่: พระหัวใส/ ไม่สิ้นกลิ่นน้ำ/เพลงกล่อมลูกเมืองคอนฯ /ขนมแก้บน

  กองบรรณาธิการ

  ทั่วแคว้นแดนสยาม

    -ด่านซำเตย : ช่องเขาโบราณ บนเส้นทางโขง-น่าน ที่ลุ่มน้ำตรอน

  ธีระวัฒน์ แสนคำ

   -โบสถ์มิสซังท่าแร่ การสืบทอดและพัฒนางานสิมฝีมือช่างญวน

  ชวลิต อธิปัตยกุล

    -เรือนพระยาศรีธรรมธิราช

  ศรัณย์ ทองปาน

     -การ (ไม่) (ถูก) ท่องเที่ยว

  ยุกติ มุกดาวิจิตร

  ในแผง-นอกแผง: ประมวลภาพพระปิยมหาราช /เยี่ยมไทยอาหม สายเลือดของเรา /

  กองบรรณาธิการ

                               ๒๕ ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๕

                               ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา สำนวนที่ ๑ / บันทายฉมาร์ เดียงพลาโต และหลวงพระบาง

                               เข้านอก ออกใน Stories by a woman in the fields

  เรื่องจากปก

  ภาพชีวิต (อันพร่ามัว) ของชาวทวารวดีที่เมืองนครปฐมโบราณ

  สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  บทบาทของเมืองปราณในสมัยอยุธยาจากหลักฐานทางโบราณคดี

  วีระศักดิ์ แสนสะอาด

  เจดีย์วัดป่าคา (ร้าง) เมืองเชียงใหม่ : ข้อสังเกตจากการบูรณะครั้งล่าสุด

  อนุวัตร อินทนา

  โบราณคดีแอ่งที่ราบแม่สะเรียง

  สายกลาง จินดาสุ

  บทความพิเศษ

  นานาสถาปัตย์ : เกาะแกร์ (ตอนที่ ๒) เก้าปราสาทด้านตะวันออก

  วิชชุ เวชชาชีวะ

  ฉากกามารมณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔

  ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

  รูปแบบและประติมานวิทยา พระพุทธรูปจากวัดแก้ว เมืองไชยา

  เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

  พระเชษฐบิดร

  สุกัญญา สุจฉายา

  เรื่องเล่าชาวกรุง : ตรอกมะตูม

  ปราณี กล่ำส้ม

  เรื่องเล่าชาวบ้าน : สิม สถาปัตยกรรมอีสานในสภาวะปัจจุบัน

  สมใจ นิ่มเล็ก

  Contents

  Phra Tham Khun Tan

  Krisda Phinsri

  Roles of Muang Pran in the Ayutthaya Period: Archaeological Evidence

  Weerasak Saensa-ad

  Style and Iconogeaphy of the Buddha Image from Wat Kaeo, Surat Thani

  Nuaon Khrouthongkhieo

  ปกหลัง: บทกวี "เห่ขวัญธันวา"

  กานต์ ณ กานท์

  ต้องการสืบค้นบทความในวารสารเมืองโบราณ

  ติดต่อ mboranjournal@gmail.com

   


  back to top


  วารสารเมืองโบราณ ปี 2555 ฉบับที่ 38.4

  [ กลับไปสารบัญเรื่องพิเศษ ]
  วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


  นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

  กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
  อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856