ค้นหา 


บทความต่างๆใน วารสารเมืองโบราณ ปี 2521 ฉบับที่ 4.4.
มีดังนี้

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๒๑

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๒๑

ภาพปก : ลายเส้นบนภาชนะสำริด ที่บ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ความนำ

ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

มีแล้วแต่อดีต

ชิน อยู่ดี

(ภาพชุดสี) มีแล้วแต่อดีต

ไพฑูรย์ ทิณพงษ์, สุรชาย มากไมตรี : ถ่ายภาพ

โคกพลับ : แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

สด แดงเอียด

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี

สุรพล ดำริห์กุล

ความก้าวหน้าในการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองไทย

ศรีศักร วัลลิโภดม

(ภาพชุดสี) เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ไพฑูรย์ ทิณพงษ์, สุรชาย มากไมตรี : ถ่ายภาพ

ชาวโปลินีเซียน พวกออสตราลอยด์ และพวกโปรโตมาเลย์

          มีการสัมพันธ์กันอย่างไร

สุด แสงวิเชียร

ไหหินที่ตรัน - นินห์

สงวน รอดบุญ

"ลายสักขา" ที่บ้านเชียง

ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน

ไตรภูมิพระร่วง

ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

แก้วมลายู คู่เมืองชวา

สำราญ วังศพ่าห์

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (ต่อจากเล่มก่อน)

เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา

ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

ปุจฉวิสัชน์ : สะตวง สำหรับสืบชะตา

ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ

 

 

Nothing is New

Chin You-di

Khok Phlap: A Newly Discovered Prehistoric Site

Sod Daeng-iet

Prehistoric Rock Paintings in Udon Thani

Suraphon Damrikun

The Progress of Research into the Prehistory of Thailand

Srisakara Vallibhotama

The Relationship between the Modern Polynesian and Australoids and Proto-malays

Sood Sangvichien

The Stone Jars of Tran-ninh

Sa-nguan Rodboon

The Tattooed Thighs of Ban Chieng

Nathaphat Nawikchiwin

The Gem of Malaya and the Might of Java

Samran Wangspa

The Kra Isthumus

Yiemyong S. Surakitbanhan

 

 

ต้องการสืบค้นบทความในวารสารเมืองโบราณ ติดต่อ ๐ ๒๒๘๐ ๗๕๐๙

mboran@bkk2.loxinfo.co.th

 


back to top


วารสารเมืองโบราณ ปี 2521 ฉบับที่ 4.4

[ กลับไปสารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856