Popular

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 28 ต.ค. 2018 ,7:25 น.

ภาพบรรยากาศพิธีกรรมบุญทรงกู่ ประจำปี 2561 ณ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง โบราณสถานสำคัญแห่งบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ...

"น. ณ ปากน้ำ" ในภาพจำของข้าพเจ้า


เรื่อง : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 6 มิ.ย. 2019 ,15:30 น.

รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย บอกเล่าประสบการณ์ในช่วง “ชีวิตวัยทองคำ” ของการทำงานร่วมกับอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ปราชญ์ศิลปไทย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด! ...

ภาคสนาม

มุสลิมบ้านสงขลาเมืองไชยา


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 16 ก.ค. 2019 ,13:00 น.

ประวัติศาสตร์ "บ้านสงขลา" อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายจากเมืองสงขลา สมัยสุลต่านมุสตาฟา ...

หยิบมาเล่า

ย้อนเวลาเที่ยวงาน "เทศกาลลางสาดหวาน อุตรดิตถ์"


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 4 ก.ค. 2019 ,16:00 น.

ชมชุดภาพขบวนแห่ในงานเทศกาลที่มีสีสันที่สุดของชาวสวนอุตรดิตถ์ เมื่อ 30 ปีก่อน ...

“โจ” เครื่องรางพิทักษ์ทรัพย์ของคนถิ่นใต้


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 14 มิ.ย. 2019 ,8:30 น.

ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการทางสังคม ...

แวดวงเสวนา

5 หัวข้อวิจัยในงานเสวนาวิชาการ 65 ปี คณะโบราณคดี


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 7 ก.ค. 2019 ,0:00 น.

ความเคลื่อนไหวในแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีในการประชุมวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ...

คลังบทความ

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125 ...