Popular

บัญชา พงษ์พานิช จุดเริ่ม-เปลี่ยน บนเส้นทางไร้ตัวตน


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 16 มี.ค. 2020 ,14:00 น.

คุยกับคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ผู้ถอดรหัสลูกปัดโบราณ บอกเล่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง ...

เปิดตำราศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 27 เม.ย. 2020 ,8:30 น.

แนะนำหนังสือของ รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และ รศ. ดร. ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ที่ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควรอ่าน ...

Highlight

[New Cover] พลิกหน้าสารบัญ ฉบับ 46.1

"เขาสามแก้ว" แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย แหล่งโบราณคดีสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ชุมพร-กระบุรี ...

ภาคสนาม

หมาก-มะพร้าวในเรือกสวนเก่าที่ลับแล


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 22 พ.ค. 2020 ,17:00 น.

ในอดีตเรือกสวนใน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ นิยมปลูกหมาก-มะพร้าวไว้บริโภคและเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ก่อนจะถูกลดความสำคัญลง เพราะวิถีที่แปรเปลี่ยน ...

หยิบมาเล่า

การเดินทางของมาร์โค โปโล


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 19 พ.ค. 2020 ,8:30 น.

บันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโล พ่อค้าและนักสำรวจชาวเวนิส อิตาลี ผู้เดินทางมายังดินแดนจีนสมัยราชวงศ์หยวน ศึกษาและรวบรวมโดย มานูเอล คอมรอฟฟ์ ...

มนต์เมืองท่า


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 15 พ.ค. 2020 ,8:30 น.

เส้นทางการค้าทางทะเลในสมัยโบราณก่อเกิดเมืองท่าสำคัญหลายแห่งทั่วโลก "สองยิปซี" หยิบยกเรื่องราวเมืองท่าสำคัญหลายแห่งมาบอกเล่าในรูปแบบหนังสือท่องเที่ยว ...

ขนมแม่เอ๊ย


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 9 พ.ค. 2020 ,18:00 น.

เรียนรู้รากที่มาของขนมไทยหลากหลายชนิดที่หลายคนอาจไม่รู้หรือหลงลืมไป จากหนังสือ "ขนมแม่เอ๊ย" ผลงานการค้นคว้าเรียบเรียงโดย ส. พลายน้อย ...

แวดวงเสวนา

แวดวงโบราณคดี : ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 18 ก.พ. 2020 ,11:00 น.

สรุปสัมมนาวิชาการ “ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ...

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 10 ต.ค. 2019 ,16:30 น.

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ...

คลังบทความ

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (2)

เปิดหลักฐานเอกสารทัพเรือในสงครามไทยกับพม่าสมัย ร.1 และเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากปากจั่น-ชุมพร ด้านเส้นทางผ่านบ้านรับร่อ โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (1)

สำรวจเส้นทางข้ามคอดกิ่วกระหรือคอคอดกระ ซึ่งเป็นทางสัญจรผ่านป่าเขาที่เชื่อมระหว่างชุมพร-กระบุรี สมัยก่อนตัดถนนเพชรเกษม โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

น. ณ ปากน้ำ ดูจิตรกรรมวัดสามแก้ว


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 22 เม.ย. 2020 ,8:30 น.

ตามรอยอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ ดูจิตรกรรมอุโบสถวัดสามแก้ว จ.ชุมพร ฝีมือพระยาอนุศาสน์จิตรกร ช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 6 ...

"หลายเหลี่ยม หลากมุม" โดย อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรา” ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ ? คอลัมน์ “หลายเหลี่ยม หลากมุม” ขอเป็นพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมแสวงหาความหมายของการดำรงอยู่ ...