A-  |  A+   
  

Bkkibf2017

 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 & สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 15

29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560  10.00 – 21.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แล้วพบกันที่บูท D01