A-  |  A+   
  

แย่งศพมอญ

แย่งศพมอญ

17690834_1439777452708950_121332658_n

“ประเพณีแย่งศพมอญ” เป็นส่วนหนึ่งในพิธีทำศพของชาวมอญ โดยเชื่อกันในหมู่ชาวมอญว่า เป็นประเพณีที่แสดงถึงการให้เกียรติ และแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้ตายอย่างมาก โดยปกติศพที่มีการแย่งชิงจะเป็นศพผู้ที่ได้รับความนับถือจากชาวบ้านในชุมชน เช่น พระสงฆ์ เมรุเผาศพที่สร้างจะมีลักษณะเป็นเมรุยอดปราสาท ตั้งวางบนตะเฆ่ใส่ล้อ มีเชือกสองสายผูก ๒ ฝั่ง เพื่อให้คน ๒ ฝ่ายชักลากไปมา คล้ายการยื้อแย่งกันจริงๆ

สำหรับที่มาของ “ประเพณีแย่งศพมอญ” นั้น มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ผู้ที่คิดค้นประเพณีนี้คือ พระเจ้าศรีสากยวงศ์ธรรมเจดีย์ หรือ พระมหาปิฎกธร เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อ ตะละเจ้าท้าวขัตติยราชินี กษัตริยาผู้ครองเมืองหงสาวดี ผู้เป็นพระราชมารดา

ติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีแย่งศพมอญต่อได้ในบทความเรื่อง “ที่มาของประเพณีแย่งศพมอญ” โดย สุกัญญา ภัทราชัย ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๒๗) หน้า ๖๗ – ๗๐ และสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ใน “๑๐ ปีแรกวารสารเมืองโบราณ” คลิกที่ https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1003-2527