A-  |  A+   
  

“เรือยกยอ” ประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำภาคกลาง

“เรือยกยอ” ประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำภาคกลาง

 

เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล

ภาพ : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

 

ในอดีตลุ่มแม่น้ำในภาคกลาง ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง ต่างมีเรือประมงพื้นบ้านออกวิ่งกันให้เห็นจนชินตา แต่ในปัจจุบันเราแทบไม่เห็นเรือประมงที่ติด “ยอ” ซึ่งเป็นเครื่องมือหาปลา ไว้ที่บริเวณด้านหัวเรืออีกแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้คนต่างเปลี่ยนวิถีการทำมาหากิน จากน้ำขึ้นบกและเข้าสู่ระบบแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องน้ำก็ลดจำนวนน้อยลงอย่างมากด้วย จึงทำให้ภาพเหล่านี้หาชมได้ยากเต็มที

 

2345-10-72

2345-11-72

 

ในภาพเป็นเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านกำลังยกยอเพื่อช้อนปลาและกุ้งที่แม่น้ำใกล้กับวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. ๒๕๑๙