A-  |  A+   
  

เปิดบ้านหลังคาแดงหวนรำลึกธนบุรี

เปิดบ้านหลังคาแดงหวนรำลึกธนบุรี

 

 

ปีนี้ พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่กรุงธนบุรีอายุครบ 250 ปี ถือเป็นโอกาสดีที่คนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาความเป็นมาของราชธานีเก่าของไทย ที่ยังหลงเหลือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เห็น

บ้านสีเหลืองสองชั้นสไตล์โคโลเนียล แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้หลังนี้ ถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหลายครั้งตามยุคสมัย แรกเริ่มนั้นเป็นบ้านพักของพระยาภักดีภัทรากร ก่อนจะยกอาคารนี้เพื่อใช้ชำระหนี้หลวง ด้วยทำเลที่ตั้งย่านคลองสานที่ไม่ไกลจากพระนคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชวินิจฉัยจัดตั้งเป็น”โรงพยาบาลคนเสียจริต” ถือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชแห่งแรกของไทย ปัจจุบันสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามีอายุ กว่า127 ปีแล้ว และบ้านหลังนี้ เพิ่งผ่านการบูรณะครั้งใหญ่เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในภายภาคหน้าจะใช้เป็นสถานที่บอกเล่าความเป็นมาของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมและเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวชอีกด้วย

เปิดบ้านหลังคาแดง ถือเป็นกิจกรรมชูโรง ที่หน่วยงานหน่วยงานราชการและภาคเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจัดใน “โครงการรฦกธนบุรี250+” ในโอกาสที่กรุงธนบุรีจะมีอายุครบ 250 ปี ในพุทธศักราช 2560 นับเป็นวาระที่คนทั้งประเทศจะได้หวนรำลึก แม้วันนี้ ธนบุรี หรือ ที่คนกรุงเรียกว่า “ฝั่งธน” จะไม้ได้เป็นศูนย์กลางการปกครองเฉกเช่นอดีต แต่ยังมีบทบาทที่ช่วยเกื้อหนุน เช่น เป็นแหล่งพืชพรรณธัญญาหารและพำนักอาศัยของผู้คน นำพากรุงเทพไปสู่อนาคต

ภายในงานยังมีการเสวนาความรู้ การแสดงและออกร้านเจ้าเก่าฝั่งธน เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มาศึกษาความเป็นมาของธนบุรี ซึ่งโครงการรฦกธนบุรี250+ จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวธนบรีในบริบทต่างๆ เช่น สวนในแหล่งผลิตอาหารของพระนคร ที่พำนักของคนจีนสำเพ็ง วิถีชีวิตชาวคลองและย่านวัฒนธรรมกะดีจีน โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้

หากอดีต เป็นตัวกำหนดปัจจุบัน และปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคต เรื่องราวของธนบุรีคงน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว