A-  |  A+   
  

ศมส.ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “อยู่ดี กินดี มีสุข”

14956366_10153841259746401_9187583678023031673_n

 

ศมส.ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “อยู่ดี กินดี มีสุข” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560

โดยผู้สนใจส่งบทคัดย่อ สามารถส่งได้ตั้งแต่
วันนี้ – 31 มกราคม 2560

ประกาศผล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

วันสุดท้ายของการรับ FULL PAPER
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ E-mail : sacconf2017@gmail.com

และติดตามข่าวสารการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 ได้ที่ http://www.sac.or.th/conference/2017

****************************

ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรวิชาการที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆที่ประกอบเข้าเป็น “คน” ทั้งในอดีต และปัจจุบัน

โดยเรื่องของ “สุขภาพ” ถือเป็นประเด็นสำคัญที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้ความสนใจมาแต่อดีตทั้งในระดับผู้ปกครองสูงสุด จนถึงผู้ถูกปกครองที่ต่ำที่สุด ดังนั้นตลอดระยะเวลาหลายพันปีของอารยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเกี่ยวโยงเอาวิวัฒนาการทางการแพทย์ การรักษา ตำรายา ฯลฯ เอาไว้ด้วยตลอด จนไม่สามารถแยกออกจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เลย

ประเทศไทยเองไม่ว่าจะอธิบายว่าเกิดขึ้นมาแล้ว700กว่าปี 200กว่าปี หรือ 100กว่าปี ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ เราได้รับอิทธิพล และความรู้มาจากชาติต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้องค์ความรู้ในการรักษา ทั้งรูปแบบความเชื่อ และวิวัฒนาการทางการแพทย์ในช่วงสมัยต่างๆ ถูกนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นสำนักแพทย์ตลอดจนความเชื่อในการรักษาที่ต่างกัน

อย่างไรก็ดีทุกสิ่งที่เราพยายามทำและคิด ต่างอยู่บนพื้นฐานของการ “อยู่ดี กินดี มีสุข” แต่แล้วมนุษย์ในยุคหลังสมัยใหม่กลับพยายามที่จะตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้ว

เรา… กินดีจริงหรือ ?
อยู่ดี .. . จริงหรือ?
และ เรา…มีสุขจริงหรือ?

แม้แต่ช่วงเวลาที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เจริญอย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็มาพร้อมกับอำนาจของรัฐและทุนนิยมที่ผสมผสานอยู่ในวิถีการรักษาและความคิดเรื่อง การ “อยู่ดี กินดี มีสุข” ด้วยเช่นกัน จนเกิดเป็นหัวข้อบทความที่น่าสนใจการการนำมาศึกษาและนำเสนอของนักวิชาการที่มีความรู้และสนใจในด้านนี้นั่นเอง เพื่อให้คำตอบและเป็นแนวทางให้สังคมนี้ก้าวไปอย่าง “มีสุข” ที่ควรจะเป็น