A-  |  A+   
  

ร่วมส่งต่อ “เรื่องเมืองไทย” ในศตวรรษที่น่าจดจำ

ร่วมส่งต่อ “เรื่องเมืองไทย” ในศตวรรษที่น่าจดจำ
ด้วยหนังสือทรงคุณค่า จัดชุดพิเศษ
เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คนที่คุณเคารพรัก
ในเทศกาล “มอบหนังสือเป็นของขวัญ”

ad-rim-11-ok

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ณ #ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
และ www.rimkhobfabooks.com

โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๕๑๐