A-  |  A+   
  

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”

 

เขียน : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

 

บรรยากาศการประชุมในโครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”
บรรยากาศการประชุมในโครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”

 

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกวิชาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี ถือเป็นโอกาสดีที่จะมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการหวนรำลึกถึงวาระสำคัญนี้ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “รฦกธนบุรี ๒๕๐+”

การประชุมวันนี้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายหลายภายส่วน ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรีและเขตคลองสาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกสยาม มิวเซียมสยาม ICONSIAM กลุ่มรักษ์คลองบางประทุน สำนักพิมพ์ต้นฉบับ สถาบันอาศรมศิลป์ ชมรมสยามทัศน์ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้

โดยเบื้องต้นจะมีการทำหนังสือและสมุดภาพ เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวและองค์ความรู้ในท้องถิ่นต่างๆ ของผู้คนฝั่งธนบุรีเอาไว้ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการภาพถ่าย “รฦกธนบุรี ๒๕๐ ปี” กิจกรรมเสวนาและทัศนศึกษาวิถีชีวิตผู้คนตามสถานที่ต่างๆ ของฝั่งธนบุรี โดยจะจัดขึ้นทุก ๒ เดือน ตลอดทั้งปี ๒๕๖๐

กิจกรรมครั้งแรกของโครงการนี้ จะจัดระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์นี้ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ในชื่องาน “เปิดบ้านหลังคาแดง” พร้อมกันนี้จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

 

นำเสนอตัวอย่างภาพถ่ายเก่าฝั่งธนบุรี ซึ่งจะมีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพต่อไป
นำเสนอตัวอย่างภาพถ่ายเก่าฝั่งธนบุรี ซึ่งจะมีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพต่อไป
สัญลักษณ์โครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+” ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ๒๕๖๐
สัญลักษณ์โครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+” ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ๒๕๖๐