A-  |  A+   
  

ตึกแถวดินในภาคอีสาน

ตึกแถวดินในภาคอีสาน

 

เรื่อง: เมธินีย์ ชอุ่มผล

ภาพ: ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ

 

 

2203-02-72

2195-05-72

 

ราวปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ในภาคอีสานของไทย ยังคงปรากฏเรือนแถวที่สร้างด้วยดินอยู่ในหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ยโสธร  บุรีรัมย์ เรือนแถวที่สร้างด้วยดินส่วนใหญ่ มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งและก่อด้วยอิฐดินดิบ จากนั้นก็จะฉาบด้วยดินเหนียวละเอียดอีกรอบ ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างจากภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เพราะฤดูร้อนภายในบ้านจะเย็นสบาย แม้ว่าแดดด้านนอกจะร้อนแรงแผดเผาสักเพียงไหน ส่วนในฤดูหนาวผนังดินที่รับไอแดดมาทั้งวันก็จะคายความร้อนออกมา ทำให้ภายในบ้านยังคงอุ่นสบาย ปัจจุบันเหลือตึกแถวดินในลักษณะนี้อยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เช่นในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามยังมีตึกแถวดินที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่ ๒-๓ คูหา